Kategorier
Okategoriserade

Fördelar med solenergi

Solenergi är omvandlingen av värme från solen till användbar el, antingen i direkt med solceller, indirekt genom värmepumpar, eller med en kombination av båda. Solceller använder fotoner som slår dem när solljuset lyser genom cellytan. Dessa fotoner plockas upp av en halvledarmaterial som kallas kisel, som är fäst vid en wafer som innehåller halvledardioder. Halvledardioderna använder en kombination av elektrisk ström och ett magnetfält för att producera den elektriska strömmen. Den elektriska ström som cellerna genererar kan utnyttjas och sedan omvandlas till mekanisk kraft när elen passerar genom en växelriktare.

Koncentrerad solenergi (CSP) system använder solceller och andra solceller spårningssystem för att koncentrera ett stort område av ljus till en liten, likströmsstråle. Solljuset samlas på en mottagare och riktas in i solens fotokemiska molekyler, som sedan bryts ner i deras elektroner och protoner. Elektronerna rör sig för att producera ett nettoström flöde. En solpanel system använder många av dessa tekniker och möjliggör den totala insamlingen av solens energi till el. Systemet består av flera solceller och kan innehålla en termisk växelriktare i syfte att samla upp varmvatten eller ånga. Beroende på hur samlaren installeras kan den ge upp till fem till sex timmars användbar elkraft. Hur mycket elkraft som systemet ger beror på vilken typ av insamlare som används. Typen av samlare påverkas också av mängden värme, ljus och luft som finns i ett visst område.

Elektricitet för hushållets behov

Eftersom solpaneler samla in och koncentrera en hel del av solens energi, de kräver inte så mycket energi för att fungera än konventionella elektriska kraftsystem. Detta innebär att panelerna kan placeras nära hemmet där solljuset är rikligt men ändå ger tillräcklig kraft för alla ett hushålls behov. Eftersom energin lagras finns det inget behov för energibolaget att skicka ut regelbundna strömavbrott för att tillgodose allas ökade behov. Dessutom, eftersom den energi som produceras från solen är gratis, är kostnaden för att köra systemet lägre än att använda den. Även solpaneler är billigare än andra former av alternativ energi, de har ett antal nackdelar som kan hindra dem från att vara det perfekta valet för varje hem. Till exempel, om en solpanel system ligger nära ett tak, det finns en större chans att skada taket. Detta beror på att den energi som absorberas från solen inte alltid skingras så snabbt som konventionell kraft. Panelerna måste också monteras i en viss riktning för att vara effektiva. Denna riktning kräver också mindre utrymme, så att mer av solen samlas in och omvandlas till användbar el.

Även med dessa nackdelar, det finns gott om fördelar med installationen av en solpanel system för ett hem. Till exempel är den energi som produceras av solen fri och ren. Det finns inga hälsorisker i samband med förbränning av fossila bränslen. Systemet skadar inte miljön och systemet bidrar inte till den totala kostnaden för ett hem. När solen skiner, finns det inte hotet om farliga skadliga partiklar som skapas av solen som kan hota en persons hälsa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *