Kategorier
El

Så får du billigaste elavtalet

Genom att se över försäkringar, lån, elavtal och andra fasta kostnader minst en gång per år går det att få bättre villkor och lägre kostnad. Så här får du billigaste elavtalet!

  • Jämför en gång per år
   Ta för vana att jämföra villkor för ditt elavtal en gång per år. Priserna och avtalet kan ha ändrats, både på nuvarande leverantör och dess konkurrenter, samtidigt som ditt eget behov kan ha förändrats. Har du däremot bundet avtal i ett par år finns ingen anledning att jämföra förrän någon vecka innan detta löpt ut.

   Enklast sker jämförelse via jämförelsesidor på internet. De ställer flera bolag mot varandra och på flera sidor går det även att ange elkonsumtion varpå de det billigaste elavtalet presenteras.

 • Ha koll på uppsägningstiden
  Även om avtalet inte har bindningstid så kan det ha uppsägningstid. Genom att ha koll på denna period kan uppsägning ske så snart som möjligt i det fall som lägre pris hittas på annat bolag.
 • Utnyttja erbjudanden
  Den som är mycket aktiv kan ”hoppa mellan olika bolag” och ta del av deras erbjudanden. Det finns exempelvis de som erbjuder ”gratis fast avgift” under de första 12 månaderna eller att rabattcheck ges på matvarubutik till alla nya kunder.

  Framförallt är det lägenhetsinnehavare som tjänar på detta eftersom de har relativt låg elkostnad och att rabatten därmed blir procentuell stor i förhållande till den totala kostnaden.

 • Se över konsumtionen!
  Även den som har det billigaste elavtalet kan få en räkning på en stor summa. Det handlar självklart om hur mycket el som förbrukas. Det allra viktigaste är alltså att stoppa ”eltjuvar” och minska konsumtionen. Se exempel på faktorer nedan.
 • Välja rörligt eller fast?
  Rörligt pris har historiskt sett varit bättre än fast pris. Detta framförallt om genomsnittskostnaden jämförts under en längre period. Däremot har det även funnits kortare perioder då rörliga priset har varit betydligt högre än det fasta. Vad är bäst i längden? Statistiskt och historiskt har rörligt varit billigare.

Billigaste elavtalet – med lägre konsumtion

Genom att kombinera billigaste elavtalet med så låg elförbrukning som möjligt hålls den totala kostnaden så låg som möjligt.

 • Sänk värmen i hemmet
 • Värm upp huset när elen är som billigast
 • Använd mätare som visar vad som drar mest el
 • Läs tips på elbolagens hemsidor
 • Se över uppvärmningssystem
Kategorier
Solceller

Saker att tänka på för den som planerar att installera solceller

Att installera solceller kan vara en bra investering som gör att egen el kan produceras till hushållet. Det funkar i princip överallt och på dom flesta typer av tak men det kan vara värt att undersöka både det tänkta taket och andra saker innan en installation genomförs. Nedan följer några saker som är bra att tänka på.

Är taket lämpligt?

Det går att installera solceller på dom flesta typer av tak, oavsett om det är på en villa, ett fritidshus eller en ladugård. Även dom flesta materialen, så som plåt, tegel, betong och papp, fungerar som underlag för panelerna. Däremot är det många installatörer som inte ger sig på arbeten på eternittak eftersom det innebär en arbetsmiljörisk.

En annan sak att tänka på, för personer som planerar att installera solceller, är takets ålder och skick. Solceller har en livslängd på ca 30 år, så för de som har ett gammalt tak kan det vara värt att byta ut det innan solpanelerna kommer på plats.

Vad gäller taket så finns en sak till som är bra att veta och det är att taklutningen har betydelse för hur effektivt solpanelerna kommer att fungera. Rekommendationen är att taket ska ta en lutning på 20–70 grader – där ca 40–50 grader sägs vara det optimala.

Det ultimata väderstrecket för att installera solceller

Även vilket väderstreck det tänkta taget ligger i är av betydelse och det finns tre väderstreck som fungerar:

 • Söder
 • Öst
 • Väst

Ett tak i söderläge är absolut bäst men det går även att få en bra elproduktion på tak som ligger mot väst eller öst. Tak som vetter mot norr kommer däremot inte generera någon el – åtminstone inte så pass mycket att det är vart investeringen med att installera solceller.

Skugga

En annan viktig faktor är att taket inte ligger i skugga. Det kommer att försämra produktionen även om det inte betyder att det kommer utebli helt. Men för att få ut så mycket som möjligt av solcellerna kan ibland träd behöva tas ner och annat tas bort som skuggar det tänkta taket.

Med installation av en solcellsinstallatör kommer denne troligen att se till att alltifrån tak till läge är bra – men det är alltid bra att själv förbereda sig så gott det går.